Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Greenpeace - Οι πιο επικίνδυνοι σταθμοί της ΔΕΗ για το κλίμα.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ!

Σε Μεγαλόπολη και Πτολεμαΐδα οι πιο επικίνδυνοι σταθμοί της ΔΕΗ για το κλίμα. Απαιτείται νέα εθνική νομοθεσία μείωσης των εκπομπών

Εξαιρετικά ρυπογόνοι και ελάχιστα αποδοτικοί αποδεικνύονται οι περισσότεροι λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ σύμφωνα με νέα στοιχεία της Greenpeace[1]. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Κοπεγχάγης, η Ελλάδα θα πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά και άμεσα στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό απαιτεί εθνική νομοθεσία με φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020, όπως και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των πιο ρυπογόνων και μη αποδοτικών σταθμών της ΔΕΗ στην επόμενη δεκαετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, οι λιγότερο αποδοτικοί λιγνιτικοί σταθμοί στην Ελλάδα είναι οι ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης Α, οι οποίοι έχουν τεράστιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη κιλοβατώρα (CO2/kWh). Συγκεκριμένα, οι σταθμοί της Μεγαλόπολης εκπέμπουν 1,550–1,593 kg CO2/kWh, ενώ οι μονάδες της Πτολεμαΐδας 1,420–1,656 kg CO2/kWh. Οι εκπομπές αυτές είναι διπλάσιες των αντίστοιχων πετρελαϊκών μονάδων και τριπλάσιες αυτών των μονάδων φυσικού αερίου (οι οποίες σημειωτέον θα είχαν καλύτερες αποδόσεις και συγκριτικά μικρότερες εκπομπές αν ήταν μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας).

Με δεδομένο ότι οι λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ καλύπτουν σήμερα περισσότερο από το 57% της ηλεκτροπαραγωγής και ευθύνονται για το 40% περίπου των εθνικών εκπομπών CO2, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει όμως να υποστηριχθεί από ένα νέο επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ με στόχο την ταχύτατη απόσυρση των λιγότερο αποδοτικών λιγνιτικών μονάδων, τη σταδιακή απόσυρση των υπόλοιπων και την επιθετική προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

‘Η ΔΕΗ πρέπει να μειώσει δραστικά τους 50 και πλέον εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει ετησίως και θα πρέπει να κλείσει τους πιο ρυπογόνους σταθμούς της για να το πετύχει’, είπε ο Δημήτρης Ιμπραήμ, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace.

Η Greenpeace καλεί την ελληνική κυβέρνηση:

      Να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
      Να απαγορεύσει την κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ειδικές εκπομπές μεγαλύτερες από 0,350 Kg CO2/kWh.

Η Greenpeace καλεί τη ΔΕΗ:

      Να ανακοινώσει αυστηρό και σαφές χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των λιγότερο αποδοτικών λιγνιτικών και πετρελαϊκών μονάδων.
      Να αναθεωρήσει το επιχειρηματικό της πλάνο με σκοπό την επιθετική προώθηση των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δημήτρης Ιμπραήμ: 6979 44 33 05, 210 3806 374 & 375


Σημειώσεις προς συντάκτες:

[1]
α/α
ΜΟΝΑΔΕΣ
Καθαρή απόδοση (%)
Εκπομπές
(Kg CO2/kWh)
Καύσιμο
1
ΛΙΠΤΟΛ
26,3%
1,656
Λιγνίτης
2
Μεγαλόπολη 2
30,0%
1,593
Λιγνίτης
3
Μεγαλόπολη 1
30,0%
1,591
Λιγνίτης
4
Μεγαλόπολη 3
30,8%
1,550
Λιγνίτης
5
Πτολεμαΐδα 1
28,5%
1,530
Λιγνίτης
6
Πτολεμαΐδα 2
30,2%
1,441
Λιγνίτης
7
Πτολεμαΐδα 4
30,6%
1,423
Λιγνίτης
8
Αμύνταιο 1
32,5%
1,421
Λιγνίτης
9
Πτολεμαΐδα 3
30,7%
1,420
Λιγνίτης
10
Αμύνταιο 2
33,1%
1,395
Λιγνίτης
11
Μεγαλόπολη 4
32,2%
1,386
Λιγνίτης
12
Αγ. Δημήτριος 2
32,6%
1,345
Λιγνίτης
13
Αγ. Δημήτριος 1
33,1%
1,328
Λιγνίτης
14
Αγ. Δημήτριος 3
33,4%
1,315
Λιγνίτης
15
Καρδιά 1
33,8%
1,303
Λιγνίτης
16
Φλώρινα
33,8%
1,301
Λιγνίτης
17
Καρδιά 2
34,2%
1,289
Λιγνίτης
18
Αγ. Δημήτριος 4
34,2%
1,281
Λιγνίτης
19
Καρδιά 4
34,6%
1,273
Λιγνίτης
20
Αγ. Δημήτριος 5
35,1%
1,251
Λιγνίτης
21
Καρδιά 3
35,3%
1,247
Λιγνίτης
22
Λαύριο 1
34,0%
0,810
Πετρέλαιο
23
Αλιβέρι 3
35,5%
0,776
Πετρέλαιο
24
Λαύριο 2
35,6%
0,775
Πετρέλαιο
25
Αλιβέρι 4
36,8%
0,749
Πετρέλαιο
26
Αγ. Γεώργιος 9
36,0%
0,558
Αέριο
27
Αγ. Γεώργιος 8
37,0%
0,544
Αέριο
28
Μικρό Λαύριο
40,0%
0,503
Αέριο
29
Κομοτηνή
50,9%
0,395
Αέριο
30
Μεγάλο Λαύριο
51,6%
0,389
Αέριο